Vakuusmaksu

Vuokra-asuntoon muuttavalta vaaditaan vakuus. Vakuuden tarkoituksena on turvata, että vuokrasopimuksen velvoitteita noudatetaan. Vakuusmaksu palautetaan kuukauden kuluessa sopimuksen päättymisestä, mikäli vuokrat on maksettu, asunto on sopimuksen mukaisessa kunnossa ja luovutettu tarkasti siivottuna. Vuokranantajalla on oikeus pidättää vakuusmaksusta kaikki vuokrasopimuksen ehtojen perusteella syntyneet saatavansa. Vakuusmaksulle ei makseta korkoa. Vakuus asetetaan ennen vuokrasopimuksen alkamista.

 

Seuraavat vakuuden toimittamistavat hyväksytään:

-Maksusuoritus yhtiön vakuustilille.
-Kelan toimeentulotukena annettava maksusitoumus yhtiöltä saatavan asuntotarjouksen mukaisesti.
Takaussitoumus (PDF) kahdella takaajalla